Cyklonový sběrač prachu

  • Cyclone Dust Collector

    Cyklonový sběrač prachu

    Cyklonový sběrač prachu je zařízení, které využívá odstředivou sílu generovanou rotačním pohybem proudu vzduchu obsahujícího prach k oddělení a zachycení prachových částic z plynu.